Hladkova, V. (2019). ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. Освітологічний дискурс, (1-2(24-25), 336–343. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.336343