Horban, O., Kuprii, T., & Ovsiankina, L. (2019). ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНСОЛІДУЮЧИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА. Освітологічний дискурс, (1-2(24-25), 1–21. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.121