Palamar, S. (2018). ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Освітологічний дискурс, 129–138. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.31675