Beseda, N., & Vorobjov, O. (2018). НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Освітологічний дискурс, 161–172. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.679