Kozak, L., & Shvydka, I. (2018). ЯКІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Освітологічний дискурс, 198–208. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.4319