КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ОРІЄНТИР МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. (2018). Освітологічний дискурс, 267–278. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.77621