Hladkova, V. (2018). СТАЖУВАННЯ ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ. Освітологічний дискурс, 87–99. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.813