Klajmon-Lech, U. (2018). ІДЕЯ СУБ’ЄКТИВНОСТІ І ДІАЛОГУ В ОСВІТІ ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Освітологічний дискурс, 61–76. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1694