Koshil, O. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Освітологічний дискурс, 303–311. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.9146