Hrytsak, N. (2018). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Освітологічний дискурс, 188–199. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.198