Proshkin, V., Astafieva, M., & Radchenko, S. (2018). ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ГЕОМЕТРІЇ. Освітологічний дискурс, 100–115. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1416