Khoma, O., & Liba, O. (2018). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ. Освітологічний дискурс, 291–302. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.9123