Kuprii, T. (2017). ІМАГОЛОГІЧНІ ВИМІРИ «ІНШОГО/ЧУЖОГО» В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЕМПІРИЧНОЇ РОЗВІДКИ). Освітологічний дискурс, 200–212. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.2120