Muzуka O. (2017). ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ. Освітологічний дискурс, 163–172. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.16372