Koshil, O. (2017). ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ҐЕНЕЗА ТА СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ. Освітологічний дискурс, 150–162. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.1502