Bismak, O. (2017). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Освітологічний дискурс, 338–351. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.3851