Popovych, A. S. (2017). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Освітологічний дискурс, 109–121. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.10921