Terentieva, N. O., & Sytnyk, O. I. (2016). ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ІРЛАНДІЇ І УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ. Освітологічний дискурс, (1(13), 198–207. вилучено із https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/355