Vember, V. P., & Buchynska, D. L. (2016). СУЧАСНІ ТИПИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕО ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Освітологічний дискурс, (1(13), 19–29. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.1929