Bratkova, O. I. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ. Освітологічний дискурс, (1(13), 9–18. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.918