Proshkin, V. V., & Gribonos, Y. U. (2016). КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ. Освітологічний дискурс, (1(13), 157–168. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.15768