Muromets, V. H. (2015). ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Освітологічний дискурс, (4(12), 149–157. вилучено із https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/295