Глазова, О. П. (2013). Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період. Освітологічний дискурс, (2), 26–36. вилучено із https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/20