Василенко, Н. (2013). Кредитно-модульна система організації навчального процесу з підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської інноваційної діяльності. Освітологічний дискурс, (1), 122–132. вилучено із https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/14