Dudka, Y. H. (2014). ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА». Освітологічний дискурс, (2 (6), 41–50. вилучено із https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/122