Kohut, I. V. (2014). ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Освітологічний дискурс, (2 (6), 63–73. вилучено із https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/102