(1)
Кондратець, І.; Науменко, М. Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку. OD 2022, 47-56.