(1)
Hladkova, V. ВІДПОВІДАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ: АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ. OD 2019, 336-343.