(1)
Royle, D. Якісна середня освіта, заснована на компетентісному підході: питання та труднощі. OD 2014, 62-91.