(1)
Terentieva, N. O.; Sytnyk, O. I. ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ІРЛАНДІЇ І УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ. OD 2016, 198-207.