(1)
Bratkova, O. I. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ. OD 2016, 9-18.