(1)
Proshkin, V. V.; Gribonos, Y. U. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ. OD 2016, 157-168.