(1)
Riabenko, V. O. ДО ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРІАЛЬНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСВІТОЛОГІЇ. OD 2015, 195-206.