(1)
Markova, T. V. АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. OD 2015, 211-218.