(1)
Глазова, О. П. Інформаційно-методичне професійно орієнтоване середовище як чинник саморозвитку педагогічних працівників у міжкурсовий період. OD 2013, 26-36.