(1)
Dudka, Y. H. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА». OD 2014, 41-50.