(1)
Kohut, I. V. ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. OD 2014, 63-73.