[1]
Batechko, N. 2019. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Освітологічний дискурс. (Жов 2019), 342–357.