[1]
Binytska, K. 2019. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄС ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Освітологічний дискурс. (Жов 2019), 294–305. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.294305.