[1]
Karam, M.A. 2019. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Освітологічний дискурс. (Жов 2019), 92–99. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.9299.