[1]
Korotkova, Y. 2019. ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Освітологічний дискурс. (Жов 2019), 48–60. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.4860.