[1]
Hnativ, Z. 2019. ІНСТИТУТ УНІВЕРСИТЕТУ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ. Освітологічний дискурс. (Жов 2019), 35–47. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.3547.