[1]
Palamar, S. 2018. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. Освітологічний дискурс. (Вер 2018), 129–138. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.31675.