[1]
Muzуka O. 2017. ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ. Освітологічний дискурс. (Груд 2017), 163–172. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.16372.