[1]
Koshil, O. 2017. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ҐЕНЕЗА ТА СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ. Освітологічний дискурс. (Груд 2017), 150–162. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.1502.