[1]
Popovych, A.S. 2017. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Освітологічний дискурс. (Груд 2017), 109–121. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2017.3-4.10921.