[1]
Rudenko, Y. 2019. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Освітологічний дискурс. (Жов 2019), 130–142. DOI:https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.130142.