Індексування видання

Видання «Освітологічний дискурс» індексується наукометричними базами даних:

Входить до реферативних баз даних:

Включене в бази даних:

Представлене в каталозі бібліотеки:

Інші бази даних: