Контакти

Ошуркевич Наталія Олексіївна
молодший науковий співробітник НДЛ освітології,
Київський університет імені Бориса Грінченка
E-mail: n.oshurkevych@kubg.edu.ua