Про журнал

Офіційна інформація

Видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук (Постанова Президії вищої атестаційної комісії України № 2-05/5 від 1 липня 2010 року; Додаток № 8 до наказу МОН від 21.12.2015 р. № 1328).

  • Мова рукопису: українська, російська, англійська
  • Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Періодичність публікацій: 2 випуски на рік
  • Рік заснування: 2010

Тематика журналу

  • Галузь: Педагогічні науки